Kretax Adhesives fabrika binası mekanik tesisat işleri yapımı

  • Yangından korunma sistemleri işleri yapımı
  • Basınçlı hava tesisatı işleri yapımı
  • İdari bina vrv klima tesisatı işleri yapımı