• Sıhhi tesisat sistemleri
  • Yangından korunma sistemleri
  • Havalandırma sistemleri
  • Merkezi sistem ısıtma ve soğutma sistemleri
  • VRV klima sistemleri
  • Buhar tesisatı
  • Proses tesisatı
  • Altyapı tesisatları